Behandelovereenkomst

 

Als u een afspraak bij ons maakt, ontvangt u vooraf een overeenkomst. Op dit formulier kunt u alle persoonsgegevens invullen en er staat informatie op over wetgeving, voorwaarden en privacy. Het is belangrijk om dit formulier zorgvuldig in te vullen. U kunt binnenkort een exemplaar downloaden via deze site.

Toestemming van beide ouders is verplicht
Wij verzoeken beide ouders dit formulier te tekenen, ook als zij niet meer bij elkaar zijn. Als één van beide ouders als enige het ouderlijk gezag heeft is één handtekening voldoende. U dient dan wel de schriftelijke bevestiging van de uitspraak van de rechtbank an ons te overleggen. In alle andere gevallen is toestemming van beide ouders nodig voordat u naar de eerste afspraak komt.

Kopie paspoort
Bij de behandelovereenkomst hoort een kopie van het paspoort van uw kind. Zonder paspoort kunnen wij geen overeenkomst met u sluiten.

 

Voorwaarden
Op overeenkomsten tussen leden van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en haar cliënten zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. U vindt ze op: www.NVO.nl

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.