Vergoeding

Vergoeding in 2017

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding:

  • Moet er sprake zijn van een vermoeden van lichte tot matig ernstige psychische problemen;
  • Hebt u een verwijsbrief van de huisarts nodig die aan de voorwaarden van de gemeente voldoet. U kunt uw huisarts hierover informeren met de informatie voor verwijzers
  • Moet het officiële adres (woonplaatsbeginsel) van uw kind in de Gemeente Neder-Betuwe of Buren zijn.

 

Behandeltijd wordt per contactuur vergoed
Deze tijd wordt niet alleen besteed aan behandelingen, maar ook aan rapportage, telefoon- en mailcontacten, overleg met school en zorgverleners, dossiervorming en overleg op locatie. Wij streven ernaar zoveel mogelijk tijd aan behandelcontacten te besteden. Uitgebreide behandelverslagen maken wij alleen op nadrukkelijk verzoek van de ouders en dit mag niet gedeclareerd worden als behandeltijd. U betaalt hiervoor zelf de rekening.

Schoolbezoeken kosten relatief veel (reis)tijd. Deze tijd wordt niet vergoed. Wij raden u aan bijeenkomsten met docenten en ib-ers zoveel mogelijk in onze praktijk plaats te laten vinden, of via telefonische conferentie.

 

Wie betaalt de rekening?
Quest heeft contracten afgesloten met de bovengenoemde gemeentes. De rekening wordt buiten u om geregeld.

Als uw kind doorverwezen wordt door een door de gemeente erkende verwijzer, krijgt u de zorg vergoed. Als tijdens het intakegesprek blijkt dat de hulpvraag te licht of juist te zwaar is voor de basis ggz helpen wij u, in overleg met de verwijzer, bij het zoeken naar passende hulp voor uw kind.

Wanneer krijgt u zelf de rekening?
U moet de zorg in een aantal gevallen zelf betalen. Bijvoorbeeld als u een afspraak niet tijdig afzegt of een aanvulling op de rapportage aan de huisarts wilt hebben. Ook bezoeken aan scholen passen niet altijd binnen een behandeltraject. Vooraf brengen wij u op de hoogte van de kosten zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Bel tijdig af!

Bent u plotseling verhinderd? Bel dan tijdig af: minimaal 48 uur voordat de behandeling plaatsvindt. Wij verplaatsen de afspraak kosteloos naar een andere datum. Als u te laat of helemaal niet afbelt zult u zelf de kosten van de zitting moeten betalen.

Afspraken wijzigen via 06-42161206

Voor afzeggen of wijzigen hanteren wij de volgende regels:

  • Minimaal 48 uur van te voren afzeggen. Uw afspraak wordt dan kosteloos verplaatst naar een ander tijdstip.
  • Uitsluitend telefonisch. U kunt de boodschap inspreken op het antwoordapparaat of de voicemail van de mobiele telefoon. Het tijdstip van het gesprek wordt automatisch vastgelegd. Een app of sms sturen mag ook. Afmelden per mail is niet mogelijk.

 

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.