Informatie voor verwijzers

Quest verzorgt Generalistische Basis GGZ voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.

Bereikbaarheid voor huisartsen en STIB
Voor collegiaal overleg kunt u maandag en dinsdag van 9.00 tot 12.00 bellen op 06-42161206. Buiten deze tijden kunt u mij bij spoedeisende zorgvragen ook op dit nummer bereiken.

Verwijzen in 2017
In 2017 houdt de huisarts een centrale rol in de verwijzing naar de ggz. De gemeentes stellen specifieke eisen aan de verwijscriteria:

 • er moet sprake zijn van een ernstig vermoeden van een stoornis die voldoet aan criteria van DSM-IV, maar ook problemen rondom rouw en psychosociale problemen komen in aanmerking voor verwijzing.

 Bij verwijzing stel ik het op prijs om vooraf te overleggen.


De verwijsbrief moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de patient;
 • De reden voor verwijzing;
 • De vermelding dat het om een verwijzing naar de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) gaat;
 • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM IV stoornis of hulp op andere dringende gronden geïndiceerd is;
 • Naam, adres, woonplaats huisartsenpraktijk;
 • Persoonlijke AGB-code van de huisarts

 

Wijzigingen in het zorgaanbod

In de afgelopen 5 jaar is het accent van de verwijzingen verschoven van allerhande pedagogische vragen naar complexere psychische problematiek. Het gevolg is dat de behandeltrajecten langer worden en daardoor daalt het aantal behandelplaatsen. Om een lange wachtlijst te voorkomen zijn er de volgende wijzigingen:

 

Doorverwijzen bij:

 • er zijn wel klachten, maar geen duidelijk beeld van de aard en oorzaak (screening);
 • een sociaal- emotionele ontwikkeling die niet past bij de leeftijd van het kind;
 • vermijdend gedrag, sociaal teruggetrokken;
 • emotieregulatieproblemen;
 • angst- en dwangklachten;
 • stemmingsproblemen, identiteitsproblemen en gecompliceerde rouw;
 • klachten gerelateerd aan een traumatische gebeurtenis;
 • klachten gerelateerd aan ziekte en psychiatrische problematiek van kind en/of ouders;
 • SOLK, eet- en slaapproblemen;
 • gedrags- en gezinsproblemen in overleg;
 • crisissituaties kunnen voorrang krijgen na overleg;
 • psychologisch onderzoek alleen als onderdeel van een behandeltraject.

 

Niet verwijzen (eventueel wel overleggen) in geval van:

 • concentratie- en gedragsproblemen;
 • psychologisch onderzoek naar ADHD, ASS en intelligentie;
 • (v)echtscheiding, multiproblemgezinnen, verslaving;
 • leer- en gedragsproblemen op school;

 

 

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.