Diagnostisch onderzoek

Bij de orthopedagoog staan de ontwikkelingsgeschiedenis van het kind en de interactie tussen ouder en kind centraal. En er is altijd sprake van een samenspel tussen aanleg en omgeving. Zijn de klachten voornamelijk kind gebonden, of liggen de risicofactoren vooral in de leefomgeving? Om hierin inzicht te krijgen begint de behandeling altijd met een uitgebreid intakegesprek. Daarna volgt een behandelfase, indien nodig gecombineerd met diagnostisch onderzoek.
 
Wij werken daarbij met wetenschappelijk ontwikkeld testmateriaal dat voldoet aan landelijk gestelde normen (Cotan).
 

Noot: wij verrichten uitsluitend onderzoek als onderdeel van een behandeltraject in de geestelijke gezondheidszorg. Voor onderzoek naar leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie kunt u terecht bij een daarin gespecialiseerde praktijk.

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.