ADHD

Als tijdens een behandeltraject blijkt dat problemen (mede) veroorzaakt zouden kunnen worden door AD(H)D, kunnen wij dit onderzoeken. In de meeste gevallen verwijzen wij u, in overleg met de huisarts, naar een praktijk die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van ADHD.

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.