Quest kinder- en jeugdpsychologie

Quest staat voor kleinschaligheid, laagdrempeligheid en betrokkenheid bij het bieden van psychologische zorg aan kinderen en jongeren (tot 18 jaar) en hun ouders. Wij vinden het belangrijk om de hulp zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen van kinderen en ouders. We zoeken naar wat helpt èn aanspreekt.

Als zelfstandige ggz-praktijk werkt Quest samen met huisartsen, POHs-ggz en gebiedsteams in de gemeentes Buren en Neder-Betuwe. De lijnen naar verwijzers, scholen en andere zorgverleners zijn kort. Quest biedt behandeling bij onder andere stemmings- en angstklachten, traumaverwerking, slaap- en eetproblemen, gedragsproblemen en de daarmee samenhangende opvoedings- en ontwikkelingsvragen.

Quest Psychologie is gevestigd in het Betuws Rivierenland, in Ommeren en Lienden. Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan komt uw kind in de meeste gevallen in aanmerking voor vergoeding.

Wachttijd

Op dit moment zijn er geen nieuwe behandelplaatsen beschikbaar. De wachttijd voor een intakegesprek is vier tot zes weken. Onderzoeksplaatsen zijn er weer na de zomervakantie.

U kunt altijd contact opnemen voor een telefonisch intakegesprek. Kan uw vraag niet zo lang wachten? Vraag dan uw huisarts met mij te overleggen over een versnelde intake of over een overbruggingstraject. Hier leest u alles over de aanmeldingsprocedure.

Spreekuur Ommeren

Voor patiënten van de huisartsenpraktijk in Ommeren is er op dinsdagmiddag een spreekuur voor spoedeisende vragen of als overbrugging van de wachtlijst. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

Vakantie en nascholing

In de meivakantie is de praktijk gesloten. Informatie over bereikbaarheid.
Van 17 juni tot en met 5 juli is de praktijk gesloten wegens nascholing.

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.