Quest kinder- en jeugdpsychologie

Quest staat voor kleinschaligheid, laagdrempeligheid en betrokkenheid bij het bieden van psychologische zorg aan kinderen en jongeren (tot 18 jaar) en hun ouders. Wij vinden het belangrijk om de hulp zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vragen van kinderen en ouders. We zoeken naar wat helpt èn aanspreekt.

Als zelfstandige ggz-praktijk werkt Quest samen met huisartsen, POHs-ggz en gebiedsteams in de gemeentes Buren en Neder-Betuwe. De lijnen naar verwijzers, scholen en andere zorgverleners zijn kort. Quest biedt behandeling bij onder andere stemmings- en angstklachten, traumaverwerking, slaap- en eetproblemen, gedragsproblemen en de daarmee samenhangende opvoedings- en ontwikkelingsvragen.

Quest Psychologie is gevestigd in het Betuws Rivierenland, in Ommeren en Lienden. Woont u in de gemeente Buren of Neder-Betuwe? Dan komt uw kind in de meeste gevallen in aanmerking voor vergoeding.

BIG-register:een mijlpaal voor de orthopedagogiek

Goed nieuws: de Orthopedagoog Generalist wordt in 2020 opgenomen in het BIG register van de overheid. Een grote erkenning voor onze beroepsgroep.

Dat betekent onder andere dat jongeren als ze 18 worden mogen blijven komen en ouders ongeacht hun woonplaats hulp kunnen vragen. Voor hulp aan kinderen blijft het woonplaatsbeginsel bestaan.

Wachttijd

De wachttijd voor een intakegesprek is twee tot vier werkweken. We kijken dan met elkaar of Quest de zorg kan bieden die uw kind nodig heeft. Als dat zo is, vragen wij bij de gemeente een beschikking aan voor vergoeding. De Regio Rivierenland heeft de regels voor het beginnen met behandelen gewijzigd. Het behandeltraject mag pas starten als uw gemeente de beschikking afgegeven heeft. De wachttijd kan per gemeente verschillen en is ongeveer twee weken.

Nieuwe behandeltrajecten starten weer na de zomervakantie. In de zomervakantie zijn wij wel open. Als de hulpvraag niet zo lang kan wachten is er wel mogelijkheid tot overbruggingszorg. Deze zorg wordt in overleg met uw huisarts verleend.

U kunt altijd contact opnemen voor een telefonisch intakegesprek. Kan uw vraag niet zo lang wachten? Vraag dan uw huisarts met mij te overleggen over een versnelde intake of over een overbruggingstraject. Hier leest u alles over de aanmeldingsprocedure.

Spreekuur Ommeren

Voor patiënten van de huisartsenpraktijk in Ommeren is er op dinsdagmiddag een spreekuur voor spoedeisende vragen of als overbrugging van de wachtlijst. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

Zomervakantie

Tijdens de school vakantie is Quest geopend. Alle gesprekken vinden van 22 juli tot 3 september op woensdag plaats in Ommeren.

 

Copyright 2011 Quest. All Rights Reserved.